Dr hab. n. med. Michał Mazurek

Dr hab. n. med. Michał Mazurek pracuje w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w Oddziale Klinicznym Kardiologii Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM, kierowanym przez prof. Zbigniewa Kalarusa. Jest kardiologiem, elektrofizjologiem, zajmującym się na co dzień prowadzeniem pododdziału intensywnej terapii kardiologicznej, implantacją oraz kontrolą elektronicznych urządzeń kardiologicznych, takich jak rozruszniki serca, kardiowertery-defibrylatory i układy resynchronizujące, a także inwazyjną diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca (zabiegi ablacji zaburzeń rytmu serca).