Grzegorz Olszewski – ratownik medyczny

Honorowy członek Stowarzyszenia ICDefibrylatorzy
Od 2008 roku zawodowy ratownik medyczny pracujący w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Łomży oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego „ Meditrans Ostrołęka” – filia Ostrów
Mazowiecka.
Przez 12 lat również czynny strażak- ratownik w jednostkach OSP KSRG.
Pasjonat kardiologii ratunkowej i medycyny ratunkowej.
Prelegent podczas zjazdów Stowarzyszenia ICDefibrylatorzy
Od 2020 roku instruktor warsztatów EKG dla ratowników medycznych oraz instruktor medycznych
czynności ratunkowych w ramach szkoleń doskonalących dla ratowników medycznych
Auto wielu cennych artykułów z zakresu kardiologii w warunkach pracy zespołów ratownictwa
medycznego
Autor bloga o tematyce ratunkowej – www.zdefibrylowany.blogspot.com