IV Forum Pacjenta – Katowice

24.09.2022 dzięki uprzejmości organizatorów zostaliśmy zaproszeni na IV Forum Pacjenta. Dzięki temu wydarzeniu mogliśmy wziąć udział w wykładach lekarzy, psychologa, oraz dietetyka klinicznego specjalizującego się między innymi w pracy z pacjentami kardiologicznymi. Przedstawiliśmy członkom Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego nasze plany na kolejne lata, były kontynuowane rozmowy na ważne tematy takie jak domowy monitoring osób ze wszczepionymi ICD. Mieliśmy również okazję spotkać się z innymi organizacjami Pacjenckimi wymieniając się planami, obserwacjami i działaniami. Bardzo dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tak ważnych wydarzeniach. Dzięki nim zagubieni pacjenci na początku swojej drogi z chorobą mogą uzyskać nieocenione wsparcie od innych, którzy mają takie same doświadczenia.