Bez kategorii

Mówi o nim pieszczotliwie: To mój Anioł Stróż

Transmiter stoi w sypialni, blisko łóżka Moniki. Raz w miesiącu, kiedy śpi, urządzenie automatycznie przesyła dane zarejestrowane w pamięci ICD, czyli kardiowertera-defibrylatora do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Do znajdującego się w tym szpitalu centrum telemonitoringu trafiają raporty najbardziej zagrożonych pacjentów z ICD objętych opieką tego ośrodka. Urządzenia te, z funkcją defibrylacji, które zabezpieczają chorych przed skutkami śmiertelnie niebezpiecznych arytmii komorowych, muszą być regularnie kontrolowane. W centrum odpowiednio przeszkolony personel wstępnie ocenia raporty, a w razie niepokojących sygnałów analizują je kardiolodzy i decydują o dalszym postępowaniu. Uspokajają chorego lub np. powiadamiają, że powinien pilnie zgłosić się do poradni. Dzięki temu systemowi Monika, która nie raz już była na granicy życia i śmierci, czuje się bezpieczna. Niestety, z jego dobrodziejstw ma szansę korzystać w naszym kraju niewielka grupa pacjentów, ponieważ telemonitoring nie jest w Polsce finansowany ze środków publicznych.

Link do całego artykułu Mówi o nim pieszczotliwie: To mój Anioł Stróż – plus.dziennikbaltycki.pl

Możliwość komentowania Mówi o nim pieszczotliwie: To mój Anioł Stróż została wyłączona