O stowarzyszeniu

Jesteśmy grupą pacjentów ze wszczepionymi urządzeniami kardiologicznymi, którzy chcieli robić coś więcej. Nie obce nam była niewiedza, pytania, niepewność. W 2012 roku na Facebooku powstała grupa wsparcia o nazwie ICDefibrylatorzy. Z roku na rok przybywało nowych ludzi szukających informacji, wsparcia i zrozumienia. Z czasem pojawił się pomysł, aby zacząć działać szerzej, mieć możliwość dotarcia do jak największej ilości osób, zaczęliśmy opowiadać o nas naszym lekarzom, którzy bardzo dobrze przyjęli inicjatywne integracji pacjentów.

Zaczęliśmy organizować początkowo małe, kilkunastoosobowe zjazdy – teraz po latach dzięki współpracy z lekarzami na naszych corocznych spotkaniach jest możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy, zadania pytań specjalistom z kardiologii, uzyskanie pomocy psychologicznej, oraz przede wszystkim ważna jest integracja tych małych i starszych pacjentów.

Naszą misją jest pomoc wszystkim, niezależnie od wieku, uświadamianie społeczeństwa, że choroby serca to nie tylko domena osób starszych, że ze stymulatorem czy kardiowerterem-defibrylatorem można normalnie żyć, pracować, podróżować i spełniać marzenia.