S-ICD

Całkowicie podskórny kardiowerter-defibrylator to metoda przynosząca szczególne korzyści chorym, u których zastosowanie klasycznego przezżylnego układu ICD jest niemożliwe lub wiąże się z podwyższonym ryzykiem powikłań. Może być on stosowany u pacjentów z komorowymi zaburzeniami rytmu serca po przebytym epizodzie zatrzymania krążenia oraz u pacjentów z niewydolnością serca i obniżoną kurczliwością lewej komory czy innymi patologiami, którzy znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia nagłego zgonu sercowego.

ad
S-ICD jest zalecane w szczególnych sytuacjach – pacjentom z utrudnionym dostępem żylnym do serca (spowodowanym np. zakrzepicą albo wrodzonymi anomaliami anatomicznymi), pacjentom z infekcyjnymi powikłaniami związanymi z wszczepionymi im wcześniej tradycyjnymi kardiowerterami-defibrylatorami (ICD). Są wskazane także dla osób młodych, u których ze względu na długi oczekiwany czas życia opóźnienie wykorzystania układu żylnego jako drogi dostępu dla elektrody defibrylacyjnej może ograniczyć problemy zdrowotne z nią związane na przestrzeni wielu lat. U chorych kwalifikowanych do wszczepienia S-ICD nie mogą występować wskazania do stałej stymulacji serca.

Szczególne korzyści z tej terapii odniosą chorzy zagrożeni przedwczesną śmiercią arytmiczną, u których zastosowanie klasycznego przezżylnego systemu kardiowertera-defibrylatora wiązałoby się z wysokim ryzykiem powikłań, oraz pacjenci, którzy ze względu na uwarunkowania anatomiczne nie mogą otrzymać standardowego urządzenia.

Źródło: Puls Medycyny
https://pulsmedycyny.pl/podskorny-kardiowerter-defibrylator-s-icd-w-koszyku-swiadczen-gwarantowanych-950317