Urządzenia kardiologiczne

Wszczepialne urządzenia kardiologiczne dzielą się przede wszystkim na stymulator serca – IPG, oraz kardiowerter-defibrylator – ICD.

Stymulatorów i kardiowerterów jest kilka rodzajów.

  • AAI do stymulacji przedsionka,
  • VVI do stymulacji komory,
  • DDD do stymulacji przedsionka i komory,
  • Micra TPS stymulator bezelektrodowy wszczepiany bezpośrednio w sercu do stymulacji komory,
  • Micra AV stymulator bezelektrodowy do stymulacji komory i przedsionka.
  • CRT-P z trzema elektrodami do resynchronizacji pracy komór serca,
  • ICD z dwoma elektrodami, jedna do stymulacji serca, druga do przerywania groźnej dla życia arytmii,
  • S-ICD z jedną elektrodą do przerywania groźnej dla życia arytmii, wszczepiany z boku klatki piersiowej. Elektroda nie przechodzi przez naczynia krwionośne,
  • CRT-D z trzema elektrodami i funkcją resynchronizacji komór.