dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej

Specjalista kardiolog.
Absolwentka Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Od 2008 r. pracuję w I Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii, Śląskiego Centrum Chorób Serca (SCCS) w Zabrzu. W 2014 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej: „Wpływ migotania przedsionków i ablacji łącza przedsionkowo-komorowego na wyniki leczenia i rokowanie u pacjentów z niewydolnością serca leczonych za pomocą terapii resynchronizującej”. W 2019r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2021 r. zostałam laureatką Konkursu Supertalenty w Medycynie, organizowanego przez Redakcję Pulsu Medycyny zajmując 6 miejsce w konkursie.