MICRA TPS – bezelektrodowy stymulator serca

Rozrusznik serca Micra TPS jest 10 razy mniejszy od tradycyjnego stymulatora. Dzięki miniaturowym wymiarom, odpowiadającym wielkości standardowej kapsułki, wszczepia się go przezcewnikowo bezpośrednio do prawej komory serca przez żyłę udową. W odróżnieniu do klasycznego układu stymulującego Micra TPS nie wymaga stosowania pokrytej silikonem elektrody. Dotychczasowa metoda była zawodna – elektroda bardzo często ulegała uszkodzeniom lub wywoływała wśród pacjentów infekcje. W Micra TPS impulsy elektryczne generowane są przez małe, metalowe elektrody umieszczone na powierzchni stymulatora. Może to
w istotnym stopniu wpłynąć na zwiększenie długofalowego bezpieczeństwa stałej stymulacji serca.

Jak działa rozrusznik serca Micra TPS?

Urządzenie mocuje się do ściany mięśnia sercowego poprzez małe zaczepy. Jego dodatkowym atutem jest fakt, że w czasie zabiegu implantacji, trwającym średnio kilkadziesiąt minut, rozrusznik może być bezpiecznie repozycjonowany. Pozwala to na osiągnięcie optymalnego położenia urządzenia, które zapewni najwyższą skuteczność terapii.

Micra TPS reaguje na poziom aktywności pacjenta i automatycznie dostosowuje do niej swoją pracę. Mikroskopijna bateria pozwala urządzeniu działać nawet 10 lat, a więc tak samo długo, jak w dużo większym klasycznym rozruszniku. Co istotne, po wyczerpaniu baterii można wszczepić kolejne urządzenia.

Implantacja poprzez nakłucie żyły w pachwinie powoduje, że pacjent nie ma blizny w typowym dla układów klasycznych miejscu, czyli na klatce piersiowej. Dla części pacjentów ten aspekt „kosmetyczny” może być ważnym argumentem przy zastosowaniu tej metody leczenia – mówi dr hab. n. med. Oskar Kowalski, który przeprowadził implantacje u pacjentów w Zabrzu.

Należy pamiętać, że obecnie nowy typ stymulatora może być zastosowany tylko u niektórych pacjentów wymagających wszczepienia rozrusznika serca. O tym, czy może zostać wszczepiony decyduje rodzaj schorzenia. „Wydaje się, że zalety nowej metody są tak duże, że przy dalszym rozwoju tej technologii za kilka lat będziemy implantować tylko taki rodzaj stymulatorów serca. Cieszymy się, że polscy pacjenci mogą być objęci tą nowatorską metodą leczenia już teraz”. – dodaje dr hab. n. med. Oskar Kowalski.

Rozrusznik serca – bezpieczna diagnostyka MRI

Wszczepione polskim pacjentom urządzenie jest pierwszym przezcewnikowym systemem stymulacji serca, któremu został przyznany europejski certyfikat bezpieczeństwa CE w zakresie zastosowania diagnostyki przy użyciu rezonansu magnetycznego. Oznacza to, że pacjent wymagający badania (np. w przypadku konieczności sprawnej oceny urazów po wypadku samochodowym) może mieć je bezpiecznie wykonane. Dotychczas u znacznej części chorych po implantacji rozrusznika badanie takie było przeciwwskazane z uwagi na możliwość uszkodzenia rozrusznika lub wywołania groźnych zaburzeń rytmu serca.

„Jesteśmy dumni z możliwości zaoferowania naszym pacjentom tak nowoczesnej, wręcz kosmicznej technologii. Czekaliśmy ponad 40 lat, aby idea takiego rozwiązania mogła zostać zastosowana w praktyce klinicznej, aby mogła przynieść realne korzyści chorym” – mówi dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski z I Kliniki Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który przeprowadził zabiegi implantacji Micry w Poznaniu.

źródło: radioklinika.pl

od lewej: MICRA TPS stymulator bezelektrodowy, ICD kardiowerter-defibrylator, IPG stymulator dwujamowy