IPG

Co to jest zabieg wszczepienia stymulatora ?

Stymulator serca (zwany też rozrusznikiem) jest urządzeniem potrzebnym w sytuacji gdy serce bije zbyt wolno. Pozwala on na przyśpieszenie akcji serca do określonej  wartości i ma możliwość przyśpieszenia stymulacji serca w trakcie wysiłku. Do przesyłania impulsów elektrycznych do serca (a także odbierania impulsów powstających w sercu) służy specjalny przewód elektryczny, nazywany elektrodą. Stosuje się, w zależności od wskazań lekarskich, stymulatory dwujamowe (z dwoma elektrodami) lub jednojamowe (z jedną elektrodą) oraz stymulatory resynchronizujące, które pozwalają na stymulację obu komór serca i przedsionka. W trakcie zabiegu konieczne jest nacięcie znieczulonej skóry na długości około 3-4 cm.

Wszczepienie stymulatora serca polega na wprowadzeniu elektrody /elektrod do serca przez żyłę, która najpierw musi być wypreparowana lub nakłuta. Czynności te wykonywane są w znieczuleniu miejscowym.

Rozrusznik umieszczony jest pod skórą w górnej części klatki piersiowej. W trakcie zabiegu może zajść konieczność podania środka kontrastującego w celu uwidocznienia naczyń żylnych.

W jakich przypadkach wszczepia się stymulator?

Podstawowym wskazaniem są zaburzenia rytmu i przewodnictwa objawiające się zbyt wolną pracą serca, którym mogą towarzyszyć zasłabnięcia, omdlenia, zawroty głowy lub zaburzenia widzenia. Rzadszym wskazaniem są zaburzenia przewodnictwa, które nie doprowadzają jeszcze  omdleń serca lecz mogą do nich potencjalnie prowadzić lub mogą powodować pogorszenie wydolności fizycznej. W przypadku podwyższonego ryzyka groźnych zaburzeń rytmu, wszczepia się stymulator z funkcją kardiowertera – defibrylatora (ICD). Urządzenie to ma możliwość przerywania arytmii przy pomocy szoku elektrycznego.

ŹRÓDŁO: www.medtronic.pl